سه شنبه 1396/7/4 - 29 : 14
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
هفته دفاع مقدس آغازسال تحصیلی ماه محرم
اخبار
ارتباط با امام جمعه