دوشنبه 1396/3/8 - 38 : 8
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
درخواست از قوه قضاییه جهت برخورد با کسانی که شهدا مدافع حرم را هتک حرمت نمودند
اخبار
ارتباط با امام جمعه