سه شنبه 1396/1/8 - 51 : 6
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم احمدی نسب
سید ابراهیم احمدی نسب
تودشك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
توجه به نامه شماره3نهج البلاغه حضرت علی(ع)به شریح قاضی واشاره به حقوق های نجومی ومسئله بیکاری واشتغال

گزیده ای از خطبه اول

درخطبه اول ضمن سفارش به تقواوتلاوت آیه45سوره غافروقسمتی ازنامه شماره 3نهج البلاغه که حضرت علی(ع)به شریح قاضی نوشتنددرباره خانه ای که به 80 دینارخریده بودوسپس بااشاره به حقوق های نجومی گفتندامیداست مسئولین مربوطه به آنهارسیدگی کنندوبرای گرانی وبیکاری بیشتربه فکرمردم باشند.

گزیده ای ازخطبه دوم

درخطبه دوم باترجمه آیه120سوره بقره که خداوندبه پیغمبراسلام فرمودندکه هرگزیهودونصاراازتوراضی نخواهندشدتا انکه تسلیم آنهاشوی وبه مطالب زیر اشاره داشتند.

1)21اسفندماه بمب گذاری درنمازجمعه تهران که تعداد14 نفرشهیدشدندو88نفرمجروح ورهبرمعظم انقلاب حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای هم مجروح شدند.

2)25اسفندماه سال1354تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی

3)25اسفندماه سال1373ارتحال حجت الاسلام والمسلمین آقای سیداحمدخمینی یاروهمراه امام(ره)

درپایان اشاره به جشن نیکوکاری وکمک به محرومین وافزودندامام خامنه ای دردیداربارئیس جمهورآذربایجان فرمودندمصلحت دولت آذربایجان درهمراهی بااحساسات مذهبی مردم است چون رژیم خبیث صهیونیستی بیش ازهمه درجهت تضعیف روابط برادرانه ایران وآذربایجان تلاش میکند.

رئیس مجلس خبرگان آیت الله جنبی فرمودندبرخی سمت ها دست فتنه گران است ومسئله بیکاری واشتغال مهم ترین مسئله کشوراست وامام خامنه ای فرمودند درمقابل دشمن نبایدضعف نشان دهیم وباید ازتولید ملی حمایت وباقاچاق مبارزه کرد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه