شنبه 1396/8/27 - 53 : 9
مشخصات امام جمعه
عباس رحیمی
عباس رحیمی
خميني شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
فایل صوتی خطبه های نماز جمعه مورخ بیست وهفتم مرداد1396
ارتباط با امام جمعه