جمعه 1396/5/6 - 14 : 5
مشخصات امام جمعه
عباس رحیمی
عباس رحیمی
خميني شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
فایل صوتی خطبه های نماز جمعه مورخ 23 تیرماه 1396
فایل صوتی خطبه های نماز جمعه مورخ 23 تیرماه 1396
ارتباط با امام جمعه