سه شنبه 1396/1/8 - 46 : 2
مشخصات امام جمعه
حسین ربانی
حسین ربانی
خوراسگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم زائران و مجاوران مشهد مقدس، ما در تولید مشکل نداریم نیروی انسانی داریم، منابع داریم، عمده چیزی که ما لازم داریم مدیریت کارآمد و متدین و متعهد است.
اخبار
ارتباط با امام جمعه