سه شنبه 1396/12/29 - 28 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر خوراسگان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
حسین ربانی
حسین ربانی
امام جمعه شهر: خوراسگان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خوراسگان-خیابان اباذر-جنب مسجد مصلی-دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
03135211235
شماره فاکس:
03135254111
خطبه نماز جمعه 1396/12/18
امریکا می گوید چرا در منطقه حضور دارید آیا این منطقه متعلق به شماست و یا ما و دیگر مردم منطقه ، امریکاست که همه جا حضور فتنه گرانه و مفسدانه دارد.
امریکا می گوید چرا در منطقه حضور دارید آیا این منطقه متعلق به شماست و یا ما و دیگر مردم منطقه ، امریکاست که همه جا حضور فتنه گرانه و مفسدانه دارد.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر خوراسگان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه