چهارشنبه 1395/12/4 - 49 : 9
مشخصات امام جمعه
حسین ربانی
حسین ربانی
خوراسگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
مردم با حضور میلیونی خود در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کردند که تهدید دشمن آنها را از صحنه خارج نمی کند بلکه انگیزه بیشتری را فراهم می آورد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه