سه شنبه 1396/1/8 - 51 : 6
مشخصات امام جمعه
سیداحمد مهدی‌نژاد
سیداحمد مهدی‌نژاد
خور و بيابانك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
ارتباط با امام جمعه