جمعه 1397/3/4 - 54 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر گرگاب - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سید مصطفی عاملی
سید مصطفی عاملی
امام جمعه شهر: گرگاب
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گرگاب
تلفن دفتر امام جمعه:
45753517
شماره فاکس:
45754544
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/2/21
بزرگتر از امریکا هم نمی تواند به ایران امر ونهی کند
بزرگتر از امریکا هم نمی تواند به ایران امر ونهی کند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر گرگاب
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی نماز جمعه شهر گرگاب
ارتباط با امام جمعه