پنج شنبه 1396/12/3 - 10 : 12
مشخصات امام جمعه
مسعود سرافراز
مسعود سرافراز
فولاد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
به داد جوانان و دختران و پسران برسید

خطبه اول در مورد تقوا و تنها راه رسیدن به بهشت تقوا می باشد.

خطبه ی دوم در مورد رسیدن به دادا جوان ها و ازدواج آنها .

اخبار
ارتباط با امام جمعه