جمعه 1397/6/30 - 17 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر ديزيچه - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مرتضی صانعی
مرتضی صانعی
امام جمعه شهر: ديزيچه
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان دیزیچه خیابان شهدا
تلفن دفتر امام جمعه:
۰۳۱۵۲۴۵۸۱۱۱
شماره فاکس:
۰۳۱۵۲۴۵۸۲۳۰
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/6/23
عاشورا
عاشورا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه