پنج شنبه 1396/12/3 - 11 : 12
مشخصات امام جمعه
محمد شیاسی
محمد شیاسی
رضوانشهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/6
حفظ وحدت و برقراری آرامش ضرورت امروز جامعه انقلابی است
ارتباط با امام جمعه