پنج شنبه 1397/6/29 - 36 : 21

صفحه ویژه امام جمعه شهر زواره - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
عبدالله عسگری
عبدالله عسگری
امام جمعه شهر: زواره
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زواره- جنب حسینیه کوچک
تلفن دفتر امام جمعه:
03154375200
شماره فاکس:
03154374010
خطبه نماز جمعه 1397/6/23
می فرماید: شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم ؛ زيرا خدا ضمانت داده که هرکس اهل تقوا باشد از وضعی که مورد پسندش نیست به وضع پسندیده اش و دلخواهش منتقل سازد و از جايى كه حسابش را نمى برد ، به او رُوزى رساند. مبادا تو از كساني باشي كه بر گناهان بندگان خدا بيمناك است ولي از عقوبت گناه خويش آسوده خاطر زيرا خداي تبارك و تعالي در باره بهشتش فريب نمي خورد و دستيابي به آنچه نزد خداست جز به اطاعت از او-اگر خدا خواهد-امكان پذير نيست اگر خواهد بود.
می فرماید: شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم ؛ زيرا خدا ضمانت داده که هرکس اهل تقوا باشد از وضعی که مورد پسندش نیست به وضع پسندیده اش و دلخواهش منتقل سازد و از جايى كه حسابش را نمى برد ، به او رُوزى رساند. مبادا تو از كساني باشي كه بر گناهان بندگان خدا بيمناك است ولي از عقوبت گناه خويش آسوده خاطر زيرا خداي تبارك و تعالي در باره بهشتش فريب نمي خورد و دستيابي به آنچه نزد خداست جز به اطاعت از او-اگر خدا خواهد-امكان پذير نيست اگر خواهد بود.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه