شنبه 1397/1/4 - 0 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر زواره - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
عبدالله عسگری
عبدالله عسگری
امام جمعه شهر: زواره
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
زواره- جنب حسینیه کوچک
تلفن دفتر امام جمعه:
03154375200
شماره فاکس:
03154374010
خطبه نماز جمعه 1396/12/25
سه چیز هلاک کننده و سه چیز نجات دهنده است. سه چیز هلاک کننده:1- بخلی است که مطیع آن شوند 2- و هوسی است که از آن پیروی کنند 3- و اعجاب مرد نسبت به خویشتن و سه چیز نجات دهنده: 1- ترس از خداست در آشکار و نهان 2- و اعتدال در فقر و توانگری 3- و عدالت در حال خشم و غضب
سه چیز هلاک کننده و سه چیز نجات دهنده است. سه چیز هلاک کننده:1- بخلی است که مطیع آن شوند 2- و هوسی است که از آن پیروی کنند 3- و اعجاب مرد نسبت به خویشتن و سه چیز نجات دهنده: 1- ترس از خداست در آشکار و نهان 2- و اعتدال در فقر و توانگری 3- و عدالت در حال خشم و غضب
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر زواره
محل برگزاری نماز جمعه - امامزاده یحیی (ع)
ارتباط با امام جمعه