سه شنبه 1396/12/1 - 23 : 7
مشخصات امام جمعه
حسین رجائی پور
حسین رجائی پور
بهارستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6

خطبه اول :

پیرامون قصاوت قلب و انسان هایی که دچار این مرض هستند مقایسه با کسانی که قصاوت قلب ندارند و دارای سه ویژگی مهم هستند را از نگاه آیات و روایات تحلیل و باداستان هایی شیرین خطبه ادامه پیدا کرد.

....

خطبه دوم:

پس از توصیه به تقوا و حدیثی ازپیامبر (ص) به مناسبت های روز از جمله مردم فلسطین، تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و.....

اخبار
ارتباط با امام جمعه