سه شنبه 1396/12/1 - 24 : 7
مشخصات امام جمعه
سید ولی الله شهیدی
سید ولی الله شهیدی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه