پنج شنبه 1396/12/3 - 6 : 12
مشخصات امام جمعه
حسن غلامی
حسن غلامی
طالخونچه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/6
مسئولان جامعه باید از قشرمتوسط ویا زیر متوسط باشند
اخبار
ارتباط با امام جمعه