پنج شنبه 1396/12/3 - 22 : 12
مشخصات امام جمعه
اکبر ذوالفقاری
اکبر ذوالفقاری
قمصر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/20
خطبه های نمازجمعه مورخ 1396/11/20

در حال بارگزاری ...

اخبار
ارتباط با امام جمعه