سه شنبه 1397/5/30 - 7 : 17

صفحه ویژه امام جمعه شهر قهدريجان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
امام جمعه شهر: قهدريجان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
قهدریجان خ مدرس ک شهید حسن زاده
تلفن دفتر امام جمعه:
03137508844
شماره فاکس:
03137509944
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
5000206060090
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/5/26
خانواده بهترین نهاد اجتماعی
خانواده بهترین نهاد اجتماعی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر قهدريجان
محل برگزاری نماز جمعه -
ارتباط با امام جمعه