شنبه 1397/4/30 - 26 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر بهاران - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی بخشی
مهدی بخشی
امام جمعه شهر: بهاران
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهربهاران محله اجگرد جنب مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
03137257507
شماره فاکس:
03137257507
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/3/18
متن کامل خطبه های نماز جمعه شهربهاران 97/3/18
متن کامل خطبه های نماز جمعه شهربهاران 97/3/18
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر بهاران
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی نماز جمعه شهربهاران
ارتباط با امام جمعه