پنج شنبه 1397/3/31 - 16 : 20

صفحه ویژه امام جمعه شهر رهنان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
حسین محمدی
حسین محمدی
امام جمعه شهر: رهنان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان رهنان خیابان امام سجاد دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
37392570
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1396/5/27
کودتای 28 مرداد نتیجه اعتماد به آمریکا
کودتای 28 مرداد نتیجه اعتماد به آمریکا
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر رهنان
محل برگزاری نماز جمعه - رهنان
ارتباط با امام جمعه