دوشنبه 1397/9/26 - 18 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر رهنان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
حسین محمدی
حسین محمدی
امام جمعه شهر: رهنان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
اصفهان رهنان خیابان امام سجاد دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
37392570
خطبه نماز جمعه 1396/6/10
انتقادپذیری دولت
انتقادپذیری دولت
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه