پنج شنبه 1396/9/2 - 50 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدحمید رضا هاشمی
سیدحمید رضا هاشمی
گز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1394/10/17
امامت وامام شناسی با محوریت شرح زیارت جامعه کبیره
عرض شد معرفت امامان آثارعلمی وعملی دارد دربعد علمی به دو اثر اشاره کردیم دربعد عملی هم اشاره کردیم به نگاه امیرالمومنین نسبت به دنیا وعبادت واخلاص حضرت اما نمونه دوم یازده اثرعملی است که فقط چند مورد را اشاره میکنم.1./بی نیازی از خلق 2./بی اعتنایی به دنیا3./رضایت از تقدیرات وقضا وقدر الهی4/محبت خدا داشتن البته راه رسیدن به این محبت هم چند راه است /الف.تفکر در نعمت های خداوند/ب.شناخت کمالات بی نهایت خدا/ج.به غیر خدا دل نبستن
اخبار
ارتباط با امام جمعه