پنج شنبه 1396/12/3 - 14 : 12
مشخصات امام جمعه
سیدحسین هاشمی
سیدحسین هاشمی
محمدآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/4/25
نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی اسلام است
اخبار
ارتباط با امام جمعه