جمعه 1397/6/30 - 3 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر مشهد اردهال - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
امام جمعه شهر: مشهد اردهال
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مشهداردهال
تلفن دفتر امام جمعه:
27---03155633526
شماره فاکس:
03155633528
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/6/23
خطبه مورخه97/6/23موضوع"خداوندمی فرماید:مومن ها کسانی اند که وقتی ذکر خدا می شود قلب آنها صاف می شود."امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته نمازجمعه فرمودند:..
خطبه مورخه97/6/23موضوع
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه