پنج شنبه 1396/9/2 - 50 : 8
مشخصات امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
مشهد اردهال
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
خطبه مورخه96/8/26 موضوع:"-وقف یکی ازنشانه های الهی است که بایددرجامعه احیاگردد.-" امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته فرمودند:..

خطبه اول:(عبادی)

موضوع:" امام رضا(ع)درزمان خودبا چالش هاي متعددي روبروبود."

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

حمد و سپاس پروردگار عالمیان و خا لق ممکنات را،و سلام و سپاس الهی به روح حضرت ختمی مرتبت رسول الله الاعظم،طاووس کبریا محمد مصطفی (ص)و همچنین سلام  به روح انبیا و اولیای الهی و روح طیبه شهدا و امام راحل و سلام به پیشگاه مقدس سلاله پاک انبیا،ذخیره الهی و قائم دین الهی حضرت حجة بن الحسن ، ولی الله الاعظم ، حضرت مهدی (عج).در ابتدای خطبه اول نمازجمعه درکنارمضجع شریف وپاک ومنورآقاحضرت سلطانعلی ابن امام محمدباقر(ع)خودم و تمام نمازگزاران عزیز،خواهران وبرادران را به رعایت تقوی الهی که بهترین گوهرهستی وعامل سعادت دنیاوآخرت است سفارش ودعوت می نمایم. وازخداوندمی خواهم به آبروی سرورباتقوایان عالم امیرالمومنین زندگی مارانیزمشحون باتقوا قراربدهد. انشاالله که خداوند تقوای مهدوی نیزبه ما عنایت کند تقوای مهدوی به این معناست که بعد ازاعتقاد به غیبت و دعابرای ظهورمسائل زندگی خودرابا نظارت حضرت مهدی(عج)تنظیم کنیم.                                                                                                                                          

"امام جمعه مشهداردهال:"ايران اسلامي تاكنون به غيرازبدعهدي وبدقيدي وتكبرازآمريكا چيزديگري نديده است."

آمريكا بدعهد و غير قابل اعتماد است امام جمعه مشهد اردهال فرمودند:ايران اسلامي تا كنون به غير از بد عهدي و بد قيدي و تكبر از آمريكا و رييس جمهور ديوانه آمريكا چيز ديگري نديده است.امام رضا(ع) درزمان خودبا چالش هاي متعددي روبرو بود، گفت: خواص دنيا خواه و هوس باز، نحله هاي انحرافي، رقيب سازي مأمون و توده جاهل و عوام از جمله چالش هاي زمان امام رضا(ع) بود.چالش ها وفتنه وخيانت هاي خواصي كه زمان امام رضا(ع) وجود داشت امروز نيز در پرونده هاي جاسوسي وجود دارد، امروز ايران اسلامي در اوج اقتدار و عزت دارد و عزتي كه امروز ايران اسلامي به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي و امام راحل و سكانداري همچون رهبر معظم انقلاب دارد شايد تا كنون چنين عزتي را نداشته است.اسرائيل و دشمنان اسلام و نظام ايران اسلامي در حد و اندازه اي نيستند كه براي ايران مقتدر و با عزت و با عظمت بخواهند رجزخواني كنند. فرماندهان ارشد ارتش اسرائيل اعتراف كرده اند اقتدار موشكي جمهوري اسلامي ايران به اندازه اي است كه اگر موشكهاي ايران به طرف اسرائيل شليك شود، شرايطي را براي فضاي بسته و شيميايي و بيولوژي و هسته اي اسرائيل رقم خواهد زد كه اسرائيل را تبديل به قبرستاني خواهد كرد كه حتي فرصت جمع آوري كشته هاي خود را هم نداشته باشند. يكي از فرماندهان نظامي عربستان نيز به پاول آمريكايي مي گويد اگر اراده كنيم طي شش ساعت فضاي ايران را با هواپیماهاي خود اشغال كنيم و ايران را تصرف كنيم، گفت: پاول در جواب تمسخرآميز خود به اين فرمانده نظامي عربستان مي گويد، اگر كوچكترين تعرضي به جمهوري اسلامي ايران داشته باشيد با چنان جواب كوبنده اي از سوي ايران روبرو خواهيد شد كه براي كمك خواهي حتي فرصت تلفن زدن به كاخ سفيد را هم نخواهيد داشت.آل سعود گروگان گيري است كه نخست وزير كشور مستقل اسلامي لبنان را با خانواده اش به گروگان گرفته است.سبب تأسف است كه يك روزنامه در داخل كشور براي جلوگيري از جنگ و تحريم هاي بيشتر، خواستار مذاكرات موشكي با آمريكا شده است و اين درحالي است كه آقايان هنوز ميوه مذاكرات هسته اي و برجام را حتي نچشيده اندايران اسلامي تا كنون به غير از بد عهدي و بد قيدي و تكبر از آمريكا و رييس جمهور ديوانه آمريكا چيز ديگري نديده است.ابتدا نيز دلسوزان نظام اعلام كردند مذاكرات گام اول است و بعد از مذكرات، موضوعاتي همچون  موشكها، سپاه پاسداران و مقاومت حزب الله را مطرح و بهانه خواهند كرد و در نهايت حرف آنها اين خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران رژيمي غير مأنوس با حاكميت هاي دنيا است بايد برچيده شود تا بهشتي كه آمريكا وعده داده است تحقق يابد.اين افراد به دنبال اقليت خائني هستند كه چنين خائناني در ايران وجود ندارد و نخواهد داشت و ملت ايران، ملتي علوي و فاطمي و حسيني است كه تلخي تنهايي اميرمومنان(ع) و امام حسن(ع) هميشه در ذائقه خود دارند. ملت ايران از ابتدا پشتيبان ولايت فقيه بوده و هست و خواهد بود و به دنبال رهبر معظم انقلاب منجسم و با وحدت و با اقتدار در برابر استكبارخواهد ايستاد و دست و پاي هر متجاوزي را كه چشم طمع به ملت نظام و ايران را قطع خواهد كرد.                                                                                 

خدایا ظهور مهدی موعود را نزدیک بنما

خطبه دوم:(سیاسی)

موضوع:مناسبتهای هفته ، به شرح مواردذیل

موضوع: "-اگرارزشهای انسانی والگوهای بشری رامیخواهیددریابیداربعین به کربلابروید.-"   

"اوصیکم بعبادالله ونفسی بتقوی الله"

بعد ازحمد و ثنای خدای متعال خودم و همه شما عزیزان خواهران و برادران نماز گزار را به رعایت تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم. آغاز خطبه دوم هم وظیفه دارم خودم و همه شما را به بهترین آیین و روش که همانا تقوا است سفارش کنم یکی از نشانه های تقوا همین حضور در نماز جمعه و جماعات است.                                                          

سبب تأسف است كه يك روزنامه در داخل كشور براي جلوگيري از جنگ و تحريم هاي بيشتر، خواستار مذاكرات موشكي با آمريكا شده است و اين درحالي است كه آقايان هنوز ميوه مذاكرات هسته اي و برجام را حتي نچشيده اندايران اسلامي تا كنون به غير از بد عهدي و بد قيدي و تكبر از آمريكا و رييس جمهور ديوانه آمريكا چيز ديگري نديده است.ابتدا نيز دلسوزان نظام اعلام كردند مذاكرات گام اول است و بعد از مذكرات، موضوعاتي همچون  موشكها، سپاه پاسداران و مقاومت حزب الله را مطرح و بهانه خواهند كرد و در نهايت حرف آنها اين خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران رژيمي غير مأنوس با حاكميت هاي دنيا است بايد برچيده شود تا بهشتي كه آمريكا وعده داده است تحقق يابد.اين افراد به دنبال اقليت خائني هستند كه چنين خائناني در ايران وجود ندارد و نخواهد داشت و ملت ايران، ملتي علوي و فاطمي و حسيني است كه تلخي تنهايي اميرمومنان(ع) و امام حسن(ع) هميشه در ذائقه خود دارند. ملت ايران از ابتدا پشتيبان ولايت فقيه بوده و هست و خواهد بود و به دنبال رهبر معظم انقلاب منجسم و با وحدت و با اقتدار در برابر استكبارخواهد ايستاد و دست و پاي هر متجاوزي را كه چشم طمع به ملت نظام و ايران را قطع خواهد كرد.                                                                                

" غفرالله لنا و لکم السلام علیکم و رحمةالله و برکاته."

اخبار
ارتباط با امام جمعه