جمعه 1397/3/4 - 55 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر مشهد اردهال - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
مهدی سلیمانی تبار
مهدی سلیمانی تبار
امام جمعه شهر: مشهد اردهال
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مشهداردهال
تلفن دفتر امام جمعه:
27---03155633526
شماره فاکس:
03155633528
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/2/28
خطبه مورخه97/2/28موضوع:"امام این نظام را با نگاه به سیاست پایه گذاری کردند."امام جمعه مشهداردهال درخطبه های این هفته فرمودند:..
خطبه مورخه97/2/28موضوع:
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر مشهد اردهال
محل برگزاری نماز جمعه - مشهداردهال
ارتباط با امام جمعه