سه شنبه 1396/12/1 - 24 : 7
مشخصات امام جمعه
یدالله زمانی گندمانی
یدالله زمانی گندمانی
شلمزار (كيار)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه