دوشنبه 1396/7/3 - 1 : 22
مشخصات امام جمعه
یدالله زمانی گندمانی
یدالله زمانی گندمانی
ميمه و وزوان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه