دوشنبه 1396/11/2 - 46 : 15
مشخصات امام جمعه
جعفر غلامی
جعفر غلامی
چرمهين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/9/5
مسئولین بجای تبدیل مسائل فرعی به اصلی به فکر حل مشکلات اساسی مردم باشند
اخبار
ارتباط با امام جمعه