شنبه 1396/4/3 - 2 : 10
مشخصات امام جمعه
جعفر غلامی
جعفر غلامی
چرمهين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/9/5
مسئولین بجای تبدیل مسائل فرعی به اصلی به فکر حل مشکلات اساسی مردم باشند
اخبار
ارتباط با امام جمعه