يکشنبه 1397/7/29 - 38 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر گلپايگان - استان اصفهان

معرفی امام جمعه
سیدعلی طهماسبی
سیدعلی طهماسبی
امام جمعه شهر: گلپايگان
استان : اصفهان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گلپایگان خیابان مسجد جامع قسمت اداری مصلای بزرگ شهرستان
تلفن دفتر امام جمعه:
03157427777
شماره فاکس:
03157421103
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/7/13
امام جمعه موقت گلپایگان: قطعا امنیت و آرامش دو مقوله مجهولی هستند که آنطور که باید و شایسته است قدر آن ها دانسته نمی شود.
امام جمعه موقت گلپایگان: قطعا امنیت و آرامش دو مقوله مجهولی هستند که آنطور که باید و شایسته است قدر آن ها دانسته نمی شود.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه