پنج شنبه 1396/9/2 - 43 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین انصاری
حسین انصاری
قائميه (چنارشاهيجان)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
نوع‏دوستى ملت ايران در يارى هموطنان زلزله‏زده‏

طبق وضعيتى كه حاكم در منطقه زلزله‏زده هست، عمق و گستردگى حادثه بسيار زياد و متأسفانه همراه با مشكلات فراوان مى‏باشد كه البته مديريت جهادى سريع و جامع چه به‏لحاظ امنيتى و چه خدماتى و اورژانسى را طلب مى‏نمايد.

ضمن همدردى با حادثه‏ديدگان و طلب غفران الهى براى جان‏باختگان و آرزوى شفا براى مصدومان و مجروحان اين حادثه طبيعى و مصيبت‏بار كه مردم ايران به‏ويژه هموطنان عزيز استان كرمانشاه را در غم از دست رفتن تعداد قابل توجهى از عزيزان هموطنمان عزادار ساخت، لازم است از كليه نهادها و مجموعه‏هايى كه از ساعات اوليه اين حادثه با نهايت تلاش به صحنه آمدند و نيز اقدامات مردمى براى يارى‏رسانى به مردم شريف مناطق زلزله‏زده صميمانه تقدير و تشكر نمود.

اما با توجه به عمق و گستردگى حادثه و شدت عوارض گرفتاريهاى مردم در منطقه، نكته‏هايى قابل توجه است كه يادآور مى‏شويم:

۱. طبق اطلاعى كه به‏صورت ميدانى از طريق حضرات ائمه جمعه محترم منطقه به‏دست آمده است، نيازهاى مردم بيشتر به پوشاك، پتو، مواد غذايى به‏ويژه برنج، حبوبات، روغن و آب معدنى و نان مى‏باشد كه انتظار مى‏رود به‏صورت سازمان‏يافته و از طريق مجارى تعريف‏شده به‏ويژه سپاه و بسيج به مناطق ارسال گردد.

۲. در راستاى تأكيدات مقام معظم رهبرى، لازم است دولتمردان عزيز در بسيج امكانات و خدمات‏دهى به مردم منطقه تسريع نمايند؛ به‏ويژه درخصوص تأمين آب و برق و گاز و حل مشكلات مربوطه در اين‏خصوص اقدام عاجل صورت بدهند و البته به‏كارگيرى عناصرى با روحيه جهادى و مديريت بحران در كنار مسؤولان محلی امرى است ضرورى.

۳. يكى از موضوعات آزاردهنده، هرج و مرجى است كه به‏وسيله برخى عناصر سودجو رخ می‏دهد كه متأسفانه مانع از رسيدن كمكهاى مردمى به‏ دست نيازمندان واقعى مى‏شوند و لذا با استفاده از زلزله‏هاى مشابه به‏ويژه زلزله بم، انتظار مى‏رود نيروهاى نظامى و انتظامى و امنيتى بيشترين تلاش را براى تحكيم امنيت و كنترل اوضاع از اين‏حيث به‏كار ببندند.

اميدواریم ملت شريف ايران و مديران و مسؤولان امر چه در اين روزهاى سخت پس از زلزله و چه در آينده كه بايد در جهت عمران و ساخت‏و‏ساز سرپناه مردم اقداماتى جدى صورت‏ پذيرد، مثل هميشه هموطنان عزيز مناطق زلزله‏زده را از هرگونه كمك و يارى محروم نساخته و با همتى بلند، نوع‏دوستى ايرانى و اسلامى را به نمايش بگذاريم، ان‏شاءالله‏.

اخبار
ارتباط با امام جمعه