دوشنبه 1396/7/3 - 27 : 22
مشخصات امام جمعه
حسین جمالی زاده
حسین جمالی زاده
فسا
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
نماز جمعه 24 شهریور 96
نماز جمعه 24 شهریور 96
اخبار
ارتباط با امام جمعه