دوشنبه 1397/4/4 - 10 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر ائمه جمعه سابق - استان دیگران

معرفی امام جمعه
اسدا... ایمانی
اسدا... ایمانی
امام جمعه شهر: ائمه جمعه سابق
استان : دیگران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1396/7/14
عهد شکنی آمریکا دفعه اولش نیست و در همه قراردادها عهد شکن بوده است
عهد شکنی آمریکا دفعه اولش نیست و در همه قراردادها عهد شکن بوده است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر ائمه جمعه سابق
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه