جمعه 1396/4/2 - 44 : 23
مشخصات امام جمعه
ابراهیم احمدی
ابراهیم احمدی
ارسنجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
حماسه حضور مردم در انتخابات مشت محکمی بردهان استکبار بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه ارسنجان،حجت الاسلام والمسلمین احمدی نماز جمعه پنجم خرداد96 را اقامه نمودند.ایشان در خطبه اول بعداز توصیه نماز گزاران به رعایت تقوی الهی طبق روال هفته های قبل ،بحث خودرا درمورد معاد شروع نمودند. 

ایشان بااشاره به تقسیم بندی افراد در حسابرسی های قیامت فرمودن که مردم به سه دسته تقسیم می شوند،گروهی به سختی حسابرسی می شوند ،گروهی به راحتی و گروهی بدون حساب وکتاب به بهشت می روند. عده ای بدون حساب وکتاب هستند افرادی هستند که آنچان اعمال درست یا زشت انجام داده اند که بدون حسابرسی به بهشت یا جهنم می روند. 

ایشان با ذکر حدیثی از پیامبر گفتند که بخشی از افراد بدون حساب وکتاب وارد بهشت می شوند بخاطر اینکه دنیا آنهارا آلوده خود نکرده و به دنیا دل نبستند در عین حالی که ازدنیا برای آخرت استفاده کردند.

ایشان با ارائه روایتی از امام باقر(ع) گفتند که سه گروه از مردم بدون حساب وکتاب وارد بهشت می شوند؛گروه اول کسانی هستند که بستر گناه برای آنها بوجود می آید ولی آنها در برابرانجام گناه استقامت میکنندو گناه را انجام نمی دهند.گروه دوم کسانی هستند که در برخوردهای خود از کنارنیش ونوش با بلند نظری رد می شوند وکینه ای از افراد به دل نمی گیرند.

ایشان درپایان گروه سوم را کسانی دانستند که هدف آنها رضای خداست و هرآنچه که انجام می دهند با رضایت خداوند است .

حجت الاسلام والمسلمین احمدی در خطبه دوم بعداز توصیه نماز گزاران به رعایت تقوی الهی پیرامون مسائلی صحبت نمودند که در ادامه ذکر میگردد.

ایشان باشاره به برگزار شدن انتخابات در هفته قبل گفتند که شکرخدا مردم ما حماسه آفریدند و به ندای رهبر با شرکت خود لبیک گفتند ومشت محکمی بردهان استکبار زدند. ایشان اصل حضور را موجب برکات زیادی دانسته و بااشاره به سخنان رهبری مردم را برنده انتخابات دانستند. همچنین حضور مردم را موجب تقویت پایه های نظام دانسته وگفتند مردم زمانی این حماسه را بوجودآوردند که رییس جمهور کشور آمریکا در یک کشور بدون دموکراسی ایران مورد حجمه حرف های خود قرارمی دهدو مردم توانستند مشتی محکم بردهان این یاوه گویان بزنند.  

ایشان با توصیه به انتخاب شدگان گفتند که نیازهای مردم را برطرف کنند و به همه افراد توجه داشتند .همچنین کمک به یکدیگر را وظیفه متقابل دولت وملت دانسته واز دولت خواستند به این حضور باشکوه مردم پاسخی درخور بدهند.   

درادامه با اشاره به شروع ماه مبارک رمضان فرمودندکه افراد حداکثراستفاده را ازاین ماه مبارک رمضان کنند وبه دیگر افرادی که عذر دارند خواستند که حرمت این ماه را نگه داشته و روزه خواری علنی انجام ندهند.

ایشان با اشاره به وجود ناهنجاری دوچرخه سواری خانم ها در سطح شهر فرمودند که این نوع رفتارها از لحاظ پزشکی وشرعی اشکال دارد وبه مردم توصیه نمودند که حیثیت شهررا حفظ کنند و موجبات سوءاستفاده نااهلان را بوجودنیاورند .

ایشان در پایان با اشاره به تغییر حجاب در این شهر مذهبی ورعایت نشدن حجاب از مردم وخاناده ها گلایه کردند که چرا تذکر نمی دهند و جلوگیری نمی کنند .

 

 

 

 

 

 

ارتباط با امام جمعه