پنج شنبه 1396/5/26 - 37 : 8
مشخصات امام جمعه
ابراهیم احمدی
ابراهیم احمدی
ارسنجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/9
مهم ترین آسیب های اجتماعی از مواد مخدر حاصل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه ارسنجان،حجت الاسلام والمسلمین احمدی نماز جمعه مورخ نهم خرداد رااقامه نمودند.ایشان طبق روال چند هفته گذشته پیرامون معاد و قیامت سخنرانی نموده و در بابگواهان روز قیامت پنج گروه گواهان را نام بردند.اولین گواه خداوند است ،همانطور که خداوند در قرآن می فرماید چرا آیات خداوند را .ازاین آیه برداشت می شود که خداوند شاهد است و در آن دنیا شهادت میدهد.در آیه ای دیگر خداوند می فرماید که بازگشت شما به سوی ما است و هر کاری که شما انجام می دهید را ما آگاه هستیم یادر آیه ای دیگر می فرماید که هیچ کاری را انجام نمی دهید مگر اینکه ما برشما شاهد و ناظر هستیم.از این آیات برداشت می شود که خداوند در این دنیا شاهد و ناظر است ودر قیامت به اعمال ما گواهی می دهد. همچنین امیر المومنین می فرماید که خداوند در خلوت ها شاهد وناظر بر اعمال است ، و خداوند حاکم بر اعمال ماست و گواهی دهنده در قیامت .پس اگر انسانی در قیامت لکنت زبان بگیر د و نتواند جواب دهد تمام اعمالش عینا ظاهر می شود. در خطبه دوم امام جمعه محترم ضمن دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی ، اشاره ای به مناسبت های پیش رو و رویدادهای روز داشتند که در ادامه ذکر می گردد. اولین موردی که بدان اشاره نمودند،دهم تیر ماه که مصادف با اآزادسازی شهر مهران بود . و گفتند که کشور ما با دادن شهدای عزیز توانست در این روز این شهر را از دست مزدوران بعثی ازاد کنند. اشاره ای به شهادت شهید صدوقی داشتند و در بیان فضیلت های این شهید عزیز گفتند ،که زیبنده این افراد خدوم جز شهادت نبود و حق آنها این است که با شهادت رستگار شوند و روسیاهی آن برروی منافقین و استکبار بود. همچنین ایشان با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس فرمودند. که استکبار که دم از حقوق بشر می زند هواپیمای مسافربری را که هیچگونه دفاعی ندارد می زند و چندین نفر زن وکودک را به شهادت می رساند بدون آنکه حرفی از دهان غول های رسانه ای آنها بیرون بیاید . آمریکا مردم مظلوم فلسطین و یمن را به خاک وخون می کشد ،حال آنکه هیچکدام از حامیان به ظاهر حقوق بشر ی حرفی از این باب نمی زنند.که انکار این مظلومین حقوق ی ندارند موضوع دیگری که امام جمعه محترم بدان اشاره نمودند روز مبازره با مواد مخدر بود. ایشان اولین آسیب اجتماعی را مواد مخدر دانسته و حاصل معتاد شدن را سوختن و ویران کننده خانواده و اجتماع دانستند و گفتند با اعتیاد آرمان ها و ارزش ها از بین میرود و دشمن در اهداف خود جهت بی غیرت کردن جوانان با مواد مخدر صنعتی و سنتی به راحتی دست می یابد. امام جمعه محترم در خطبه دوم، با اشاره به موضوعات پیش آمده بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم فرمودند اگر که وزارت علوم این رشته ها را حذف کنند موجب بیکاری کارمندان و تشویش اذهان دانشجویان می شود .که امیدواریم براساس عقل و منطق تصمیم گیری نمایند

ارتباط با امام جمعه