دوشنبه 1396/11/2 - 44 : 15
مشخصات امام جمعه
مصطفی خاوری
مصطفی خاوری
استهبانات
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
جلسه ستاد نماز جمعه
جلسه ستاد نماز جمعه
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
[جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر
حضور مسئول دار القرآن سازمان تبلیغات
نشست امام جمعه با دکتر ها
نشست امام جمعه با دکتر ها
حضور مسئول دار القرآن سازمان تبلیغات
حضور مسئول دار القرآن سازمان تبلیغات
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
جلسه هماهنگی راطین زکات
جلسه هماهنگی راطین زکات
جلسه امام جمعه و اعضای موکب اربعین
نشست امام جمعه با شورای شهر
نشست امام جمعه با شورای شهر
شورای زکات شهرستان
نشست با روسای دانشگاهها
ارتباط با امام جمعه