جمعه 1396/2/8 - 41 : 18
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
اكبر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1

بسم الله الرحمان الرحیم

ارتباط با امام جمعه