يکشنبه 1396/4/4 - 8 : 13
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
اكبر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتباط با امام جمعه