پنج شنبه 1396/12/3 - 3 : 12
مشخصات امام جمعه
سیدعباس موسوی
سیدعباس موسوی
سروستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/20
سبک زندگی

« بسمه تعالی »

تاریخ :  20/11/ 1396                                امام جمعه سروستان :سید عباس موسوی نیای

 

خطبه اول

در سبک زندگی اسلامی ، بحث ما به مساله جهاد رسید

در اسلام سه نوع جهاد داریم:         1.اصغر          2.کبیر          3.اکبر

جهاد اکبر در مقابل جهاد اصغراست:

حیث پیامبر (ص)در جنگی سربازان اسلام را فرستاد-هنگام برگشت سربازان اسلام خاک آلود  .

جهاد اکبر:مبارزه وصحنه جنگ بین لشکر عقل و لشکر جهل و هوا و هوس و در درون انسان (جنگ داخلی)............

((ادامه در فایل صوتی می باشد))

خطبه دوم

در آستانه چهلمین  سالگرد پیروزی اسلامی قرار داریم از جمله عوامل موثر بر نوع سیاست گذاری یک نظام ، ماهیت و شیوه اداره حکومت است .

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، در ایران شیوه حکومتی ، بر پایه پادشاهی یا سلطنت فردی قرار داشت . در حکومت پادشاهی یک نفر تمام قدرت سیاسی جامعه در اختیار می گیرد و ارده شخصی اومظهر حاکمیت در جامعه است . در این نوع حکومت- شاه به تنهایی........            

((ادامه در فایل صوتی می باشد))

 

ارتباط با امام جمعه