چهارشنبه 1396/12/2 - 58 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدعباس موسوی
سیدعباس موسوی
سروستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
مراتب یقین

خطبه اول

یقین مراتبی دارد و همه اهل یقین در یک مرتبه نیستند.

انسان اهل یقین تا جایی میرسد که: امام اول (علیه السلام) میفرمایند: لو کشف الغطا ما ازددت یقینا.

در طول عمرمبارکش از گندم که برایش مباح بود استفاده نکرد و خود را با فقیر ترین افراد امت برابر میدانست و میفرمود در قیامت طاقت محاکمه الهی را ندارم، و درضمن خطبه ای فرمودند: والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم.

خطبه دوم

تشریح بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) درباره شعار(میشود ومی توانیم)

بیان مناسبتها

1روز بزرگداشت عطار

2روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی

ارتباط با امام جمعه