چهارشنبه 1395/12/4 - 59 : 20
مشخصات امام جمعه
حسینعلی بهرامی باباحیدری
حسینعلی بهرامی باباحیدری
جره و بالا ده
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
نماز جمعه بخش جره وبالاده 22/11/955
نماز جمعه این هفته بخش جره وبالاده به امامت حجت السلام والمسلمین بهرامی بابا حیدری با حضور مردم ششهید پرور بر گزار گردید
اخبار
ارتباط با امام جمعه