دوشنبه 1396/11/2 - 42 : 15
مشخصات امام جمعه
محسن روحانی
محسن روحانی
خفر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/6/26
خطبه های نماز عید سعید قربان

حجت الاسلام و المسلمین روحانی امام جمعه خفر در خطبه های بعد از نماز عید سعید قربان گفت : گذشته اگر یک خیر وجود داشته تکرار کار خیر ،خیر را مستدام می کند ، خفر دیار عالمان بزرگی همچون علامه خفر بوده .اگر زمانی در خفر کسی به پا خواسته و کار علمی تلاش کرده و زبان زد خاص و عام شده و در کتب های مختلف نامشان ذکر شده امروز هم اگر ما به شرح احوال آن عالمان بپردازیم همان حس علم بپروی تقویت خواهد شد و دانش رونق پیدا خواهد کرد .

اگر حادثه ای در گذشته در تاریخ خفر اتفاق افتاده و شخصیت های رشده پیدا کرده و افتخار افریدند بزرگداشت گرفتن برای این شخصیت  ها ، کنگره علمی برگزار کردن همان اثرات را میتواند زنده کند.

امام جمعه خفر در ادمه خاطر نشان کرد: راجع به علامه خفری چندین جلسه در شورای فرهنگ عمومی خفر و جهرم برگزار شده و مصوت شده در سال آینده بزرگداشت در خور علامه خفری برگزار بشه که یک روز در خفر و یک روز هم در جهرم که این کنگره در سطح ملی برگزار خواهد شد .

شخصیت های علمی از سراسر کشور حضور پیدا خواهند کرد ، پیش نشست در قم و در شیراز راجع به علامه خفری برگزار خواهد شد .

ایشان  افزودند : امیدواریم در پایان بتوانیم آثار علامه خفری را احیا کنیم و به چاپ مجدد برسانیم .

امام جمعه خفر در انتها افزودند : این ذخیره ای که مربوط به خفر و خفریها می شود مورد غفلت واقع شده است ، این را باید احیاء کرد و با توجه به علامه خفری حس خودباوری ،توجه به علم و دانش ، هویت ایرانی اسلامی در ما احیاء و زنده خواهد شد و این را می طلبد خفری  ها اعم از طلاب و چهره های دانشگاهی به میدان بیایند و راجع به علامه خفری مقاله ارائه دهند در این همایش چهره های علمی خفر باید خود را نشان دهند و از الان نشست هایی برگزار کنند و به مجری برگزاری این بزرگداشت  کمک کنند دبیر علمی این همایش دانشگاه جهرم است و دبیر برگزاری آن دفتر امام جمعه خفر است

اخبار
ارتباط با امام جمعه