شنبه 1396/10/30 - 38 : 2
مشخصات امام جمعه
محمدامین عزیزی
محمدامین عزیزی
سعادت شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
مردم نشان دادندکه مثل همیشه حتی از مسئولان وخواص نظام بصیرت بیشتری دارند

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه

حجت الاسلام عزیزی امام جمعه سعادت شهردربخشی از خطبه های نماز جمعه امروز این شهر به حوادث اخیر کشوروبصیرت مردم اشاره کردوگفت:مردم برای مقابله با فتنه گران از هیچ کس وهیچ دستگاه ونهادی اجازه نگرفتند ،بلکه باتشخیص به موقع وحضوربه موقع آتش فتنه راخاموش کردند ونمادی از از حرکت انقلابی وجهادی را فراروی مسئولان برای حل مشکلات کشور به صورت جهادی وانقلابی به نمایش گذاشتند.

امام جمعه سعادت شهر بابیان اینکه مردم بصیر وانقلابی کشورمان که مانند گذشته برقله بصیرت واقتدار قرارداشتندگفت: آنها ضعفها ومشکلات موجوددرکشورراهرگزپای نظام ننوشتند ودردفاع ازارزش های نظام اسلامی تاسرحدبذل جان مایه گذاشتند وبه حق همان مردمی که درمعیشت خوددچار مشکل هستند چاره ساز شدند ودودمان فتنه رابه باددادند.

خطیب جمعه سعادت شهر بابیان اینکه مردم نشان دادند که مثل همیشه حتی از مسئولان وخواص نظام بصیرت بیشتری دارندگفت: در مقابل چنین مردم نستوه و بصیرمسئولان باید قول بدهند که در حل مشکلات مردم وافزایش امیدوریشه کنی یاس وناامیدی تلاش کنند واز دلبستگی به دشمنان وتوهم حل مشکلات از طریق دشمن دست بردارند وبا تکیه به ظرفیتهای داخلی عزمی جهادی وانقلابی وارد میدان خدمت به مردم شوند.

حجت الاسلام عزیزی گفت: مسئولین بایستی اقدامات عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی راجدی بگیرند وبرای کاهش طبقاتی وتبدیل اشرافی گری به یک ضد ارزش منفور ملی تلاش کنند وبرای افزایش اتحاد ملی وانسجام اسلامی از هیچ کوششی فروگذارنکنندکه بی تردید تنها راه غلبه برتوطئه های دشمنان همین اتحاد وهمدلی وافزایش اقتدار نظام است.

امام جمعه سعادت شهر به تصمیم ترامپ مبنی برپایبندبودن ویا نبودن به برجام نیز اشاره کردوگفت: به فضل الهی این بار هم تیرآمریکا به سنگ خواهدخورداما تجربه نشان داده است که سیاستمداران مست قدرت وسلطه طلب آمریکا هرگز دست از خصلت فرعونی ودرنده خویی وجنایت وظلم برملتها برنخواهند داشت وی افزود در شرایط سخت وگیج کننده ای که برای رئیس جمهور آمریکا پیش آمده است ترامپ به هرکدام از دوطرف ماجرا که نظر داشته باشد به فضل الهی به نفع ملت ایران تمام خواهدشد،زیرا اگر خروج از برجام را اختیار کند قطعاً بررسوایی وانزوای بین المللی آمریکا افزوده خواهدشد وجمهوری اسلامی نیز تصمیمات قاطع وشکننده ای را که گرفته است آشکارخواهدساخت واگر تمدید را امضاءکند برجام هم چنان روال طبیعی خودرا دنبال می کند واین ترامپ است که پس از یک سال شاخ وشانه کشیدن ووعده خروج از برجام بازدچار انزوایی بیشتر خواهدگردید ودریک جمله تیرآمریکا به سنگ خواهد خورد.

ارتباط با امام جمعه