سه شنبه 1396/8/30 - 0 : 19
مشخصات امام جمعه
ابوالفضل مهربان جهرمی
ابوالفضل مهربان جهرمی
دبيران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه