يکشنبه 1396/11/29 - 1 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدعبدالرحمان موسوی انور
سیدعبدالرحمان موسوی انور
سپيدان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
خطبه 27 بهمن 96

خطبه 27 بهمن 96

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه