جمعه 1396/6/31 - 11 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدمرتضی نورالدینی
سیدمرتضی نورالدینی
سده اقليد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
نماز جمعه 24 شهریورسده
حاج آقاموسوی در خطبه اول با حمد و سپاس خدای بزرگ و سفارش خویش و همگان به رعایت تقوا ، به مناسبت روز خانواده مطالبی را به شرح زیر ایراد نمودند که : از نظر اسلام خانواده دارای جایگاه ویژه ای است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید :در اسلام بنیاد ی محبوب تر از خانواده نیست . هدف از تشکیل خانواده ، آرامش روانی ، سازندگی اخلاقی ، سازندگی اجتماعی و آسیبی که بنیاد خانواده را از هم می پاشد اجبار در ازدواج دختر و پسر است . مهریه های سنگین ، ازدواج با انگیزه های غیر ارزشی ، پیامبر می فرماید کسی بخاطر قدرت یا بزرگی خانواده ازدواج نکند . نبودن بخشش بین یکدیگر ، عامل دیگر تنوع طلبی است .خطر ناکترین آفت خیانت است . پیامبر اکرم می فرماید چهار چیز کمر شکن است < خیانت زن و مرد به یکدیگر است که مهمترین رکن خانواده می باشد . در خطبه دوم با سفارش مجدد همگان به رعایت تقوا و دوری از گناه در رابطه با مناسبتها ای24شهریور روز مباهله ی پیامبر و 25 شهریور اشغال فلسطین و همچنین در رابطه با برجام که آمریکا ایران را در خصوص خرید هواپیمای مسافر بری تحریم کرد . و موضوع فاجعه میانمار و سکوت دنیا مطالبی را ارائه نمودند.
ارتباط با امام جمعه