سه شنبه 1396/12/1 - 13 : 7
مشخصات امام جمعه
مهدی نقوی
مهدی نقوی
صفاشهر (دهبيد)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه