پنج شنبه 1396/12/3 - 0 : 12
مشخصات امام جمعه
محمود دهقان
محمود دهقان
لپويي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه