يکشنبه 1396/11/29 - 1 : 22
مشخصات امام جمعه
قاسم میرشکاری
قاسم میرشکاری
اكبر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
بسمه تعالی متن در حال آماده سازی
ارتباط با امام جمعه