شنبه 1396/8/27 - 56 : 9
مشخصات امام جمعه
اصغر شاکری
اصغر شاکری
مهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
عزیزان این یک زنگ بیدارباش است که امیدوارم انشالله اینها برای ما درسی باشد که آماده سفر آخرت باشیم ؛ لزا من تسلیت می گویم و برای بازماندگان آرزوی سلامتی از خدای متعال خواستارم .
اخبار
ارتباط با امام جمعه