سه شنبه 1396/8/30 - 59 : 18
مشخصات امام جمعه
عبدالمحمد رستاد
عبدالمحمد رستاد
زرين دشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه