دوشنبه 1396/7/3 - 22 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدمصطفی واهبی‌زاده
سیدمصطفی واهبی‌زاده
ايزدخواست
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه