شنبه 1396/10/30 - 37 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدمصطفی واهبی‌زاده
سیدمصطفی واهبی‌زاده
ايزدخواست
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه