شنبه 1396/2/9 - 1 : 12
مشخصات امام جمعه
کاظم حافظ نیا
کاظم حافظ نیا
آستارا
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
امام جمعه آستارا:عزم دولت در مبارزه با نجومی‌بگیران جدی نبود
اخبار
ارتباط با امام جمعه