جمعه 1396/5/27 - 52 : 7
مشخصات امام جمعه
سید محمدحسن صفوی
سید محمدحسن صفوی
فومن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
امام علی(ع)مظهر شجاعت عقلانیت وخدامحری است
اخبار
ارتباط با امام جمعه