شنبه 1396/4/3 - 59 : 9
مشخصات امام جمعه
سید محمدحسن صفوی
سید محمدحسن صفوی
فومن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
امام علی(ع)مظهر شجاعت عقلانیت وخدامحری است
ارتباط با امام جمعه