شنبه 1396/4/3 - 1 : 10
مشخصات امام جمعه
محمدحسن لطیفی
محمدحسن لطیفی
كلاچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه