شنبه 1396/2/9 - 0 : 12
مشخصات امام جمعه
محمدحسن لطیفی
محمدحسن لطیفی
كلاچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه