چهارشنبه 1396/11/4 - 4 : 15
مشخصات امام جمعه
علی رنجبر
علی رنجبر
لشت نشاء
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
قول صادق مطابقت گفتار عمل

خطبه اول

مومنان در مورد گفتار وعمل چه وظایفی دارند قران مجید در ارطبات با صداقت گفتار وعمل در سوره مبارکه صف میفرماید ای کسانی که ایمان اوردید چرا چیزی را میگووید که بدان عمل نمیکنید...

محتوای سخخنان همه مفسران قران کریم اینست که انسان در ععمل به گونه ای رفتار کند که مطابق گفتار و عمل باشد یعنی هرگونه گفتار بی عمل بی ارزش است 

یکی از بدترین بلایی که ممکن است بر یک جامعه مسلط بشود بلای سلب اطمینان میباشد .

حضرت علی (ع) هنگامی که قارتگران لشکر شاه به یکی از مرز های عراق تاخت و تاز کردند وقتی خبر به گوش ایشان رسید سخت ناراحت شدند و خطبه ای خواندند ای مردمی که بدنتان باهم وخواهش هایتان مختلف است و مردانی که مردان پایدار نیستید ...

خطبه دوم :

بعد از سفارش به تقوای الهی با استفاده از ایات الهی ایه 9و 10 سوره شمس قران میفرماید به تحقیق رستکار شد کسی که خود را تسکیه کرد.

با توجه به سخنان معظم رهبری حرکت علمی میان مسلمین برای مقابله با دشمنی های غرب واجب است .تجربه موفق ایران در زمینه های پزشکی نانو دانش هسته ای و هوا فضا الگویی برای همه کشور ها میباشد...

ارتباط با امام جمعه