چهارشنبه 1396/11/4 - 3 : 15
مشخصات امام جمعه
سید اعلاء خضری
سید اعلاء خضری
منجيل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
اشاره به شعار سال 1395 در خطبه های نماز جمعه
حجه الاسلام والمسلمین خضری امام جمعه شهر دارالمؤمنین منجیل در خطبه های نماز جمعه ابتدای سال 1395 با تاکید بر اهمیت شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از مسئولین کشوری،استانی،شهرستانی و شهر دارالمؤمنین منجیل خواستند که در تحقق شعار سال 1395 همه عزم خود را بکار برده و از مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی خواستند در این امر همکاری لازم را با مسئولین داشته باشند.
جلسه اقتصاد مقاومتی با کارآفرینان شهرستان
در تاریخ 8بهمن ماه 1395 جلسه ای با محوریت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل با کارآفرینان و شرکتهای فعال شهرستان رودبار تشکیل وطی آن میزان تحقق شعار سال در شهرستان بررسی و کار آفرینان و مدیران شرکتها تشویق به اقدام وعمل در عرصه اقتصاد مقاومتی شدند.
جلسه بامسئولین شهرستان وشهر منجیل درباره شعار سال1395
در تاریخ 7 آبان ماه 1395 جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان رودبار و دیگر مسئولین شهرستان و اعضای شورای اسلامی و شهردار منجیل در دفتر امام جمعه شهر دارالمومنین منجیل با محوریت چگونگی تحقق شعار سال و اقداماتی که انجام شده و همچنین اقداماتی که باید انجام گیرد برگزار گردید. 
جلسه ستاد نماز جمعه دارالمومنین منجیل با دستورجلسه شعار سال1395
جلسه ستاد نماز جمعه شهر دارالمومنین منجیل در روز 2 تیر ماه 1395 با محوریت شعار سال:اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل باحضور اعضای محترم ستاد برگزار گردید.در این جلسه مقرر گردید که جهت تحقق شعار سال 1395 از طرف شورای اسلامی شهر و ادارات ،بنرهایی در سطح شهر و مساجد با درج شعار سال تهیه و نصب گردد.همچنین جلساتی برای پیگیری اجرایی شدن شعار سال باشرکتهای فعال منطقه و کارآفرینان با هدف تحقق شعار سال تشکیل گردد.
ارتباط با امام جمعه