• بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه مینودشت

  • دلایل صلح امام حسن (ع) با معاویه

  • بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه کوهسارات

  • بازدید و ارزیابی اعضای دفتر استان از وضعیت نهاد نماز جمعه گالیکش

ائمه جمعه استان

شنبه 1397/9/24 - 12 : 1

پرتال استان ها

 

صوت

پخش زنده نماز جمعه مرکز استان